Start! - Ett studiematerial för RFSL Ungdom

En handbok för medlemmar, aktivistgrupper och distrikt inom RFSL Ungdom. Materialet är internt och har ännu inte gjorts tillgängligt via RFSL Ungdom:s hemsida. Om detta händer i framtiden länkas det här. 

 


 

Folkbildning i förändring

Folkbildning i förändring är en diskussionsbok. Den innehåller bland annat djupintervjuer med ungdomar mellan 13 och 15 år och en enkät gjord i en folkhögskoleklass. Vad betyder folkbildning för ungdomar i dag? Hur kan vi göra folkbildningen tillgänglig för alla? 

Ladda ner en PDF-version av hela boken, här

Unga folkbildare om framtiden

Redaktör. Unga medarbetare i studieförbunden ger sin syn på folkbildningens idé och framtid. Här finns tankar och idéer om folkbildning och framtiden från tio unga medarbetare, en från varje studieförbund.

Ladda ner en PDF-version av hela boken, här

Engagera och organisera! Handledning för funktionsutbildningar

Redaktör. Boken innehåller sju olika handledningar med fördjupande frågor och används tillsammans med böckerna i Föreningsserien - Ordföranden, Sekreteraren, Kassören, Revisorn, Valberedningen, Styrelsen i arbete och Mötesteknik. Boken är skriven av Pia Webeklint och Christina Lilja. 

Köp boken här: https://webbutik.abf.se/product/2548/2596/0/handledning_for_funktionsutbildningar

D.I.Y. - Från noll till hundra på egen hand

Redaktör. En handbok för band och musiker som vill skapa, arrangera, spela in och samarbeta med andra!

Köp boken här: 

https://webbutik.abf.se/product/2548/2614/0/fran_noll_till_hundra_pa_egen_hand_v02

Studiehandledning till D.I.Y. - från noll till hundra på egen hand

En studiehandledning för att arbeta med "D.I.Y. - Från noll till hundra på egen hand" i studiecirkelform.

Köp boken här: https://webbutik.abf.se/product/2548/2614/12/studiehandledning_till_diy

Starta! Komplett cirkelledarutbildning för D.I.Y.-verksamhet!

Redaktör, tillsammans med Emelie Bergermark. En bok med underlag för cirkelledarutbildningar inom en rad estetiska ämnen, med ungdomsinriktning.

Köp boken här: 
https://webbutik.abf.se/product/2548/0/0/starta_komplett_cirkelledarutbildning_diy

ABF ?

Redaktör. En debattbok med texter om ABF:s framtid och folkbildningens syften och mål. 

Ladda ner en PDF-version av hela boken, här

Lyft ditt skrivande

Förord. En handbok för den som vill utveckla sitt skönlitterära skrivande. Boken är skriven av Lars Wiberg.   

Köp boken här: http://www.adlibris.com/se/bok/lyft-ditt-skrivande-9789197760607