Creating filtered version of banner image.

Rapporter/skrifter

Kunskapslyftet - nästa stora frihetsreform

(Thor Rutgersson för ABF, 2016)


En rapport om Kunskapslyftet under 90-talet och vad som skulle behövas för ett nytt Kunskapslyft i framtiden.

Ladda ner rapporten här


Snabblänkar