Creating filtered version of banner image.

Organisationsböcker

Engagera och organisera! Handledning för funktionsutbildningar

(Av Pia Webeklint och Christina Lilja, red: Thor Rutgersson, ABF 2013)

Boken innehåller sju olika handledningar med fördjupande frågor och används tillsammans med böckerna i Föreningsserien - Ordföranden, Sekreteraren, Kassören, Revisorn, Valberedningen, Styrelsen i arbete och Mötesteknik.

 

Köp boken här: https://webbutik.abf.se/product/2548/2596/0/handledning_for_funktionsutbildningar


Snabblänkar