Creating filtered version of banner image.

Föreläsningar

Är alla människor lika mycket värda?

Ca 1h30 + frågor

En föreläsning med utgångspunkt i Demokratimodellen och annan samtida litteratur.

Föreläsningen ger en introduktion till begrepp som:
-  socialt betingat beteende 
- intersektionell analys 
- maktstrukturer och jargong
- förändringsprocesser och demokratisering

En föreläsning för organisationer och aktiva i folkrörelser/civilsamhället som vill arbeta öppet, demokratiskt, jämställt och jämlikt för ökad mångfald och förnyelse!

Pris och bokning
8000 + moms + resa och ev. logi (på faktura)
Maila mig på thor_rutgersson@me.com


Snabblänkar